Quentin Bascourt

Architect Quentin Bascourt

ir Architect Quentin Bascourt
quentin@bascourt.be
+32 486 61 41 02

Renovatie & uitbreiding van woningen & winkelruimtes
Rénovation & extension d´habitations & de magasins

Gaétan Bascourt

Via Agrippa opleidingen wegvervoer

Opleidingen wegvervoer
Link naar Via Agrippa website

Jos Bascourt

Jos Bascourt: De Morgenster (1904)

Bouwmeester (1863-1927)
Link naar Inventaris Onroerend Erfgoed: ID 235